Gå videre til innhold
Vanskelig vekstsesong, prisøkninger og dyrtid. Trange tider i landbruket gjør at mange bønder sliter med økonomien.
Vanskelig vekstsesong, prisøkninger og dyrtid. Trange tider i landbruket gjør at mange bønder sliter med økonomien.

Pressemelding -

Ny tjeneste skal hjelpe bønder med økonomiske problemer

Sammen med Norsk Landbruksrådgiving tester Gjensidige en rådgivningstjeneste for å støtte bønder med økonomiske problemer.

Økonomiske problemer kan være en stor belastning. Som bonde, med mye arbeid og ansvar, kan konsekvensene bli store. Over tid kan det gå ut over både helse, familie, drift og dyr. I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tester Gjensidige ut en kostnadsfri rådgivningstjeneste med økonomisk veiledning.

- Vi tror det er kjempenyttig å dele problemene man strir med. Å få et blikk utenfra på driften din, hjelp med å gi en god oversikt over den økonomiske situasjonen, og ikke minst komme med konkrete tiltak som kan forbedre økonomien både på kort og lang sikt, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR.

I en undersøkelse Gjensidige foretok blant norske bønder høsten 2022, svarte mer enn halvparten at de bekymrer seg for økonomien. En av tre mente dette var den aller største bekymringen de har på gården.

- Det er dyrtid, i tillegg har årets vekstsesong vært svært vanskelig over store deler av landet. Mange opplever i enda sterkere grad at det nå er vanskelig å få endene til å møtes. Vi mener at økonomi, bondens psykiske helse og god dyrevelferd henger tett sammen. Derfor ønsker vi å bidra mer på dette området, sier landbruksansvarlig i Gjensidige, Anne Thorine Brotke.

Pilotprosjekt med god respons

Allerede har flere bønder henvendt seg med interesse for å benytte tjenesten.

- I første omgang er dette et pilotprosjekt som vi tilbyr noen tilfeldig utvalgte kunder med husdyrforsikring. Vi er spente på hvordan tilbudet mottas, og om vi oppnår det vi ønsker. Det hadde vært utrolig fint om vi sammen med NLR klarer å finne et målrettet tiltak som vi kan tilby alle våre kunder med husdyrforsikring, sier Brotke.

Hun understreker at å ha kontroll på økonomien er god skadeforebygging.

- Over tid kan økonomiske problemer være en så stor belastning at gårdbrukeren til slutt ikke orker å gjøre jobben sin. Dette kan også gå ut over vedlikehold som er viktig for å unngå ulykker og skader, og investeringer som må til for fremtidig drift, sier Brotke.

Det er viktig å ta tak i problemene før de vokser seg for store. Det kan være nyttig å bruke nettverket sitt, NLR eller andre i sitt rådgivningsapparat hvis man kjenner på at det butter.

– Denne nye måten å samarbeide med Gjensidige på er spennende og et viktig bidrag til landbruket. Med rådgiving innenfor økonomi, vil du få bedre kontroll på egen drift, egen økonomi og ta de riktige valgene i det daglige, sier Direktør i NLR Bjarne Holm.

Kontaktpersoner i NLR:
Halle Arnes, Fagkoordinator HMS, telefon 9758 0053
Bjarne Holm, Direktør, telefon 9223 7155

Kontaktpersoner i Gjensidige:
Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig telefon 99542970
Pål Rune Eklo, Kommunikasjonssjef, telefon 95194898

Emner

Kategorier


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4 200 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 34 milliarder kroner i 2022, mens sum eiendeler utgjorde 135 milliarder kroner.

Kontakter

Pål Rune Eklo

Pål Rune Eklo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark +47 951 94 898