Gå videre til innhold
Situasjonen er fortsatt krevende for mange av dem som ble rammet av ekstremværet i sommer.
Situasjonen er fortsatt krevende for mange av dem som ble rammet av ekstremværet i sommer.

Pressemelding -

Over 3 milliarder i uværsskader

Ekstremværet Hans og det påfølgende styrtregnet på Østlandet vil koste forsikringsselskapene over 3 milliarder kroner, viser beregninger fra Gjensidige.

Dermed blir ekstremværet i sommer etter alt å dømme det dyreste for norsk forsikringsbransje noensinne.

- Tusenvis av kjellere ble fylt med vann, der avløp og drenering ikke greide å ta unna de store vannmengdene som kom på kort tid, forteller konsernsjef Geir Holmgren i Gjensidige.

I tillegg til kjellere var det mange næringsbygg hvor all virksomhet stanset, hager ble rasert og det var skader på innbo. Det er også skader på mange gårdsbruk. I tillegg kommer hundrevis av skader på bil, båt, campingvogn og andre kjøretøy.

Situasjonen er fortsatt krevende for mange av dem som ble rammet.

- Skadeomfanget er så stort at det ikke er kapasitet til å reparere alle skadene så fort som vi og kundene skulle ønsket, sier Holmgren.

Reparere selv

Mange kunder har valgt å få et erstatningsbeløp fra forsikringsselskapet sitt, og ta seg av reparasjonene selv. Holmgren slår fast at dette kan være en god, og i mange tilfeller raskere måte å komme i mål på, for dem som har de rette ferdighetene.

- Vi ser en ganske klar tendens til at det er flere på små steder enn i byene som velger kontantoppgjør. Det har antagelig sammenheng med at folk er nevenyttige, og kanskje også at det er lettere å få hjelp av venner, familie og naboer på små steder enn i storbyer, sier konsernsjefen.

Emner

Kategorier


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4 200 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 34 milliarder kroner i 2022, mens sum eiendeler utgjorde 135 milliarder kroner.

Kontakter

Øystein Thoresen

Øystein Thoresen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 952 33 382